Christen, overwin!
Christen, overwin!
Christen, overwin!
Christen, overwin!
Prijs
14,00

Op werkdagen voor 16.00 uur besteld, volgende dag in huis

Christen, overwin! Dit boekje laat je zien welke obstakels er op de weg des Heren kunnen zijn en hoe je die kunt overwinnen.Nee, het is geen fysieke strijd tegen vlees en bloed maar tegen de zonde en lasten die de kinderen Gods zo gemakkelijk in de weg staan.Denk niet dat de strijd in de eerste plaats tegen demonen gaat. Nee, het gaat om de strijd tegen de oude mens, die eigenlijk allang dood zou moeten zijn. De overwinning op deze oude mens krijg je pas wanneer je achter Jezus aangaat, jezelf verloochent en je kruis opneemt. Dat kruis is het werktuig waar je de oude mens mee moet doden. De Bijbel zegt niet dat de strijd tegen de zonde altijd even gemakkelijk is, want de schrijver van de Hebreeënbrief zegt immers dat we tot bloedens toe moeten strijden tegen de zonde!Natuurlijk dienen wij ons te realiseren dat wij de zonde alleen kunnen overwinnen door de kracht van de heilige Geest. Wie de zonde probeert te overwinnen in eigen kracht zal verliezen!Veel obstakels die een christen kan tegenkomen worden beschreven en je wordt opgeroepen ze te overwinnen. Natuurlijk wordt uitgelegd wat de hoofdoorzaken zijn dat iemand niet overwint. Tegelijkertijd zijn dat ook de oplossingen:onderwerping aan God én totale afhankelijkheid van Hem. Christen, ben je echt bereid om alles op te geven voor Hem en Hem lief te hebben? De auteur heeft verscheidene boeken geschreven over, pastoraat, ethische kwesties, de eindtijd, geloofsopbouw, geestelijke oorlogsvoering, de strijd in de gedachten, de mariale dogma’s, gereformeerde dogma’s, satanisme, humanisme, atheïsme, antroposofie, reïncarnatie, islam, Israël en de gemeente.

0 | 0