Een meer definitieve geschilbeslechting in het bestuursrecht in rechtsvergelijkend perspectief
Prijs
30,00

Op werkdagen voor 16.00 uur besteld, volgende dag in huis

Dit preadvies voor de Nederlandse Vereniging voor Rechtsvergelijking verscheen in 2008.

De rechter moet draagt zorg voor integeren en tijdige beslechting van geschillen, dit draagt bij aan de rechtsbescherming van de burger tegen de overheid. Maar wat is definitieve geschilbeslechting in het bestuursrecht, wanneer de belangenbehartiging is opgedragen aan bestuursorganen en niet aan de onafhankelijke bestuursrechter? Het zijn immers vaak bestuursorganen die geschillen definitief beslechten.

De auteur vergelijkt in dit boek de definitieve geschilbeslechting in het Duitse en Franse bestuurs(proces)recht, omdat Nederland aan beide stelsels verwant is.

Dr. P.A. Willemsen is docent/ onderzoeker, Universiteit Utrecht, Afdeling Staats- en Bestuursrecht

Inhoud:

1. Inleiding; een meer definitieve geschilbeslechting in het bestuursrecht in rechtsvergelijkend perspectief
2. Een meer definitieve geschilbeslechting in het Duitse bestuursprocesrecht
3. Een meer definitieve geschilbeslechting in het Franse bestuursrecht
4. Conclusie

0 | 0