Grammatikos
Grammatikos
Grammatikos
Grammatikos
Prijs
28,55

Op werkdagen voor 23.00 uur besteld, volgende dag in huis

De tweede druk van Pallas 4 is een volledige herziening van de eerste druk. De ordening van de stof is anders en het meeste is herschreven en vereenvoudigd met het oog op de situatie van het Grieks binnen de Tweede Fase. We danken Douwe Sieswerda dat hij ons de vrije hand heeft gegeven de grammatica geheel naar onze eigen inzichten te herschrijven. Geschikte voorbeelden en formuleringen uit de eerste druk hebben we overgenomen als ook de hoofdstukken over het telwoord en de woordvolgorde en de lijst van grammaticale termen. Pallas 4 geeft de hoofdzaken van de morfologie en syntaxis, alsmede de stamtijdenlijst, zoals deze is voorgeschreven door de CEVO. De grammatica wordt afgesloten door een hoofdstuk over stijlmiddelen. Let op: de taalkundige verschijnselen die op basis van de CEVO minimumlijst, verschenen in 2002, niet gekend behoeven te worden, zijn met een * aangegeven. De inhoudsopgave en het uitgebreide register maken Pallas 4 tot een praktisch opzoekboek. Bovendien is Pallas 4 bedoeld als een boek waaruit snel de hoofdzaken van de Griekse grammatica valt te leren. Zo wijzen de aan de lespraktijk ontleende ‘onthoud’- en ‘let op’-blokken de leerling op veel voorkomende, vaak voor de leerling moeilijke verschijnselen. Verder geven ze vertaaltips. Deze blokken vervangen als het ware de viva vox van de leraar. Voor de totstandkoming van deze grammatica gaat onze dank uit naar Peter Stork die ons behoed heeft voor fouten en naar Floortje Kootte voor haar administratieve ondersteuning. De derde druk van Pallas 4 is aangepast aan de nieuwe lay-out van Pallas 1 en 2. Tevens zijn zetfouten verbeterd en onvolkomenheden weggewerkt. We hebben ernaar gestreefd het geheel zo overzichtelijk mogelijk te maken. De vierde herziene druk van PALLAS 4 hebben we GRAMMATIKOS genoemd. Een grammatikos is een leraar die onderricht geeft in lezen en schrijven, maar het woord kan ook verwijzen naar iemand die zich hierin verdiept. Deze naam leek ons geschikt voor dit boek, omdat het immers niet alleen een grammatica-boek is, maar ook omdat het boek door de aan de lespraktijk ontleende ‘let op’- en ‘onthoud’-blokken de gebruiker op bepaalde veelvoorkomende maar lastige taalverschijnselen wijst. In deze nieuwe druk zijn enkele taalkundige items toegevoegd die volgens de CvTE-minimumlijst van 2015 bij leerlingen bekend worden verondersteld. De items die niet (meer) gekend behoeven te worden zijn met een * aangegeven. Ook is de lijst van stijlfiguren aangepast. Het boek is behalve naast PALLAS en PALLADION te gebruiken bij iedere Griekse leergang, leesboek en eindexamenbundel. Elly Jans Charles Hupperts

0 | 0