Wat heeft de Reformatie ons gebracht?
Wat heeft de Reformatie ons gebracht?
Wat heeft de Reformatie ons gebracht?
Wat heeft de Reformatie ons gebracht?
Prijs
15,95

Op werkdagen voor 16.00 uur besteld, volgende dag in huis

Wat heeft de Reformatie ons gebracht? In dit boek gaat het niet om de geschiedenis van de Reformatie en welke kerken het heeft voortgebracht, maar over welke leringen en dogma's deze omwenteling heeft teweeggebracht. De splitsing van de Rooms-katholieke Kerk is eigenlijk begonnen met Maarten Luther (1483 - 1546), die zijn 95 stelling op de kapeldeur te Wittenberg aanbracht. Het was een aanklacht tegen de aflaat van de RKK. Luther heeft veel teweeggebracht; door hem werd het geloof in de genade van God ter behoudenis weer op de kaart gezet. Toch heeft Calvijn (1509 - 1564) veel meer invloed uitgeoefend. De Synode van Dordrecht (!618 - 1619) die de Dordtse Leerregels heeft samengesteld heeft grote invloed uitgeoefend op de gereformeerde kerken. In dit boek worden de volgende begrippen behandeld: Gods wil - Gods besluit - Uitverkiezing en verwerping - Verbondsleer - Werkverbond - Genadeverbond - Verlossingsverbond - Erfzonde - Kinderbesprenkeling - Uitverkorenen -Supralapsarisme - Infralapsarisme - De wil van de mens. Tot slot worden de Dordtse Leerregels van commentaar voorzien. De auteur heeft verscheidene boeken geschreven over de strijd in de gedachten, de strijd in de hemelse gewesten, satanisme, humanisme, atheïsme, Jehovah's Getuigen, alverzoening, de islam, Israël, de gemeente, de mariale dogma's, gereformeerde leringen, de eindtijd en pastoraat.

0 | 0