Weer verandert alles
Prijs
39,95

Nog niet verschenen, verwacht vanaf 10-10-2022

Weer verandert alles is een uitnodiging en handvat om in gesprek te gaan over de klimaatbestendige toekomst van de stad. Door klimaatverandering neemt de kans op overlast en schade door hevige neerslag, hitte, droogte en overstromingen toe. Dat levert in Rotterdam risico’s op voor onze economie, veiligheid en gezondheid. Door de kwetsbare ligging in de delta van Maas en Rijn moet Rotterdam keuzes maken hoe om te gaan met de grote veranderingen die gaan komen. Dat is geen eenvoudige uitdaging, want het vraagt om brede gesprekken, nieuwe samenwerkingen, bijgestelde inzichten en duidelijke keuzes. In dit boek beschrijft Rotterdams WeerWoord de kwetsbaarheid van vijf soorten stedelijke gebieden. Per gebied worden drie toekomstperspectieven gegeven. Deze zijn verrijkt met thematische verdiepingen en spraakmakende voorbeelden. Klimaatverandering is niet alleen een uitdaging voor de gebouwde omgeving, het raakt ook veel maatschappelijke thema’s. In zes interviews komen de rol van de financiële sector, de impact van klimaatverandering op onze gezondheid en de kansen van biodiversiteit aan bod. Daarnaast worden aspecten als ongelijkheid en inclusiviteit behandeld. Het verhaal wordt verder verteld met prachtige beelden van diverse Rotterdamse fotografen.   

0 | 0