Zzper: dat is de afkorting van de zelfstandige zonder personeel, die sinds enkele jaren in Nederland is ingeburgerd. Het zzpschap leidt tot nogal wat juridische vragen. Wat is de juridische basis waarop een zzper werkt: een opdrachtovereenkomst of een arbeidsovereenkomst? Is hij verzekerd voor de verplichte werknemersverzekeringen? Wordt de zzper op het gebied van het aansprakelijkheidsrecht beschouwd als zelfstandige, of niet? Welke pensioenrechten heeft een zzper? Geldt de gelijke behandelingswetgeving ook voor hem? Deze monografie geeft een overzicht van de juridische vraagstukken die zich rondom het zzpschap kunnen afspelen. Slechts de fiscaliteit komt niet aan de orde, vanwege de snelheid aan ontwikkelingen die zich op dat gebied voordoen, en die een overzicht in boekvorm minder geschikt maken.

Direct downloaden