Het Nederlands onteigeningsrecht Het Nederlandse onteigeningsrecht lijkt een overzichtelijk rechtsgebied. Een beknopte bepaling in de Grondwet vormt de basis van een enkele wet, de Onteigeningswet, waarin vrijwel de gehele regelgeving op het gebied van het onteigeningsrecht bijeen is gebracht. In ons omringende landen is dat wel anders. In België bijvoorbeeld wordt gewerkt met maar liefst vier verschillende onteigeningswetten en in Duitsland wordt elk onteigeningsproject in bijzondere wetgeving verankerd. Schijn bedriegt Toch is die schijn van eenvoud en volledigheid bedrieglijk. Weliswaar zijn alle procesregels in een enkele wet te vinden, maar de materiële regels, met name die over de vaststelling van de schadeloosstelling, zijn voornamelijk te vinden in de jurisprudentie van de Hoge Raad. Het standaardwerk op het gebied van het schadeloosstellingsrecht in onteigeningszaken, Telders' 'Schadeloosstelling voor onteigening', bestaat veeleer uit een duiding en systematisering van de jurisprudentie dan een toelichting op de wetgeving. Noodzakelijk handboek Dit gegeven bewijst de noodzaak van een handboek, zoals deze monografie, die verschenen is in de serie Mastermonografieën Staats- en bestuursrecht. In dit boek komt dit rechtsgebied in volle omvang aan de orde: de auteurs besteden ruimschoots aandacht aan · de administratieve procedure; · de gerechtelijke procedure; · het schadeloosstellingsrecht. Leesbaar, actueel en volledig Alle belangrijke recente ontwikkelingen in wetgeving, rechtspraak en literatuur zijn verwerkt. De auteurs hebben een toegankelijk en prettig leesbaar boek geschreven. Een aanwinst voor de praktijk en voor het onderwijs.

Direct downloaden