Open vensters voor onze tijd
  • Open vensters voor onze tijd
  • Open vensters voor onze tijd
Prijs
19,99

Direct downloaden

Van Trijntje tot de Leeuwinnen: de Canon van Nederland vertelt in vijftig vensters een verhaal over de historische en culturele ontwikkeling van Nederland. In 2020 presenteerde de Commissie Herijking Canon van Nederland het rapport Open vensters voor onze tijd. De commissie heeft zich gericht op het ontwikkelen van een canon die het onderwijs ondersteunt. Daarom presenteert zij naast het vernieuwde vensterpalet ook zeven hoofdlijnen, die de vijftig onderwerpen uit de Canon inhoudelijk en thematisch aan elkaar verbinden.

Open vensters voor onze tijd is het rapport dat door de Commissie Herijking Canon van Nederland op 22 juni 2020 werd aangeboden aan de minister. Van het rapport verscheen in september 2020 ook een publieksversie, getiteld 'De Canon van Nederland. Vijftig vernieuwde vensters voor onze tijd'.

Zie ook www.canonvannederland.nl.

0 | 0