Hans Vogel

Hans Vogel (1952) promoveerde in 1987 aan de universiteit van Florida en heeft twintig jaar geschiedenis van Latijns-Amerika en militaire geschiedenis gedoceerd in Leiden. Tegenwoordig doceert hij geschiedenis in Buenos Aires.In 2007verscheen Een oorlogsman van dezen tijd en beminnaar der sexe, de autobiografie van Casimir von Schlippenbach, die hij samen met Marjan Smits vertaalde en bewerkte.