Gun Sireadh, Gun Iarraidh
Prijs
15,99

3 - 5 Werkdagen

Gun Sireadh, Gun Iarraidh is een album van Christine Primrose uit 1980 en is uitgebracht onder het label Temple

0 | 0

 • 1
  Ceann traigh Ghruinneart / Fraoch a Ronaigh (The head of Gruinart Sands / Heather from Rona)Primerose, Christine
 • 2
  An gille dubh ciar-dhubh (The dark swarthy lad)Primerose, Christine
 • 3
  A mhairead og (Young mairead)Primerose, Christine
 • 4
  Bean a' chotain ruaidh (The lady of the russet brown coat)Primerose, Christine